The organic fertilizers “Pui BKK” are the organic fertilizers for the improvement of
the soil structure specifically.


ABOUT US

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด เป็นบริษัท ลูกของบริษัท ยูโรเวสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานสร้างและดำเนินงานเดินเครื่องจักรเพื่อกำจัดขยะให้แก่กรุงเทพมหานครในลักษณะจ้างเหมาTurnkey ใช้เทคนิคของประเทศออสเตรีย มีมูลค่าการลงทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 750 ล้านบาท มีกำลังผลิตปุ๋ยอินทรีย์วันละ 200 - 250 ตัน หรือ ประมาณ 70,000 ตัน ต่อปี สามารถทำลายขยะสดได้วันละ 1,000 - 1,200 ตัน ต่อวัน

เป็นโรงงานกำจัดขยะโดยใช้กรรมวิธีการรีไซด์เคิลขยะสดให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นโรงงานตัวอย่างของการกำจัดขยะด้วยกรรมวิธีเปลี่ยนขยะสดให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์

ทำไมต้องปุ๋ยอินทรีย์ กทม.

บริษัทพัฒนาระบบการขายตรงโดยติดต่อกับลูกค้าตรงไม่ผ่านผู้แทนจำหน่าย

ทำให้ผู้ใช้ได้ใช้สินค้าในราคาที่ถูกโดยไม่ต้องเสียส่วนต่างให้กับผู้แทนจำหน่าย และจากการขายตรงนี้เองทำให้ผู้ใช้ได้รับความดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานของบริษัทในการช่วยผู้ใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตและปัญหาโรคพืชต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ทำไมเราจึงแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

  • ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100% ไม่มีการผสมดิน กรวด หรือ ทราย ซึ่งเราจะสังเกตได้จากน้ำหนักของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่ามีน้ำหนักเบา ฟู ซึ่งน้ำหนักเบาและฟู นั้นเป็นคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์แท้
  • มีธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
  • มีอินทรียวัตถุสูง ซึ่งอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. นั้นมีอยู่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ (อินทรียวัตถุคือหน่วยที่มีความสำคัญที่สุดในการจะตัดสินว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่นั้นมีคุณภาพมากเพียงไร หากอินทรียวัตถุมีค่ามากแสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง หากอินทรียวัตถุในปุ๋ยมีน้อยนั้นแสดงว่าคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อนั้นๆมีคุณภาพที่ด้อยลงมาตามปริมาณของอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ย)
  • มีความเป็นกลาง คือ มีค่า pH อยู่ประมาณ 7 ซึ่งการมีค่า pH อยู่ประมาณ 7 นั้นจะช่วยในการปรับปรุงดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
  • ใช้ระบบการหมักที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพตลอดการหมัก (ดูในกระบวนการผลิต)
  • ราคาถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป และ หากคำนวณราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. กับ อินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ยนั้น จะเห็นได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีราคาที่ถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดอยู่เกินครึ่ง เนื่องจากอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปอยู่มาก พร้อมกับราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เองก็ถูกว่าราคาของปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป จึงเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอินทรีย์วัตถุสูงในราคาที่ไม่แพง

สรุปรายละเอียดกระบวนการผลิต

มีการคัดแยกขยะและวัตถุดิบที่จะนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ออกจากกัน โดยใช้ผสมผสานกันทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบมือ และ ระบบเครื่องจักร โดยระบบมือจะเป็นการคัดแยกแบบหยาบ และระบบเครื่องจักรจะเป็นการคัดแยกอย่างละเอียด

มีระบบการหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีระบบควบคุมลม และอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส โดยจะใช้เวลาในการหมักอยู่ที่ 40 - 45 วัน (แต่โดยทั่วไปหากหมักปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ได้มีการควบคุมลม และอุณหภูมิเป็นพิเศษ ระยะเวลาในการหมักปุ๋ยอินทรีย์จะต้องใช้เวลาการหมักอย่างน้อย 80 -120 วัน แล้วแต่สภาพอากาศและอุณหภูมิ)

CONTACT US

Address บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด 120 อาคารเกษมกิจ ชั้น6 ห้อง 607 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
TEL 02-632-7020-4
086-559-9545 for English
FAX 02 - 236 - 7710
E-mail info@thebkkinternational.com